ท่องเที่ยว

ไม่มาถือว่าพลาด!! เชิญเที่ยวงาน “ร้อยเอ็ด 7 ย่าน Arts” ณ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด

July 13, 2019

ททท.ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมือง จ.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดงาน “ร่วมเอ็ด เจ็ดย่านอาร์ต” ชวนเที่ยวไทยเท่ ช๊อปงานอาร์ต พร้อมชมโชว์จากดาราศิลปินมากมาย วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 นี้ ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 12 ก,ค, 2562 เวลา 18.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมทำพิธีเปิดงาน “ร้อยเอ็ด เจ็ดย่านอาร์ต” ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้ อัตลักษณ์ความโดดเด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผลักดันให้เป็นเมืองศิลปะร่วมสมัย ผ่านงานศิลปะ การแสดงดนตรี อาหาร และสินค้า มาไว้ ณ สถานที่จัดงานแห่งนี้ […]

Read More

ขอเชิญร่วมงาน “ บูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

May 13, 2019

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “บูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม “พระมหาเจดีย์ชัยมงคล” เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว จังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร้อยเอ็ดได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “พระมหาเจดีย์ชัยมงคล” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เจริญเติบโต และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้แก่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยการจัดการ “บูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล” ประจำปี 2562 มีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระมหาเจดีย์ชัยมงคล และความเชื่อมโยงระหว่างวิถีชีวิตของชาวร้อยเอ็ดกับพระพุทธศาสนาจนได้ขึ้นชื่อว่า […]

Read More

เล่าให้ลูกหลานฟัง!! ประวัติ บึงพลาญชัย เมืองสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

April 29, 2019

บริเวณที่ตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน เดิมชื่อว่า เมืองสาเกตนคร หรือ อาณาจักรกุลุนทะนคร มีเจ้าผู้ครองนครเรียกว่า พระเจ้ากุลุนทะ เมืองสาเกตเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาก ซึ่งมีเมืองขึ้นถึง 11 เมือง จากหลักฐานโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขุดพบแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 1,800-2,500 ปีมาแล้ว ต่อมาอิทธิพลของพุทธศาสนา ภายใต้วัฒนธรรมทวารวดีได้แผ่ขยายเข้ามาเมื่อปลาย พุทธศตวรรษที่ 12-15 มีหลักฐานที่สำคัญ เช่น กลุ่มใบเสมาบริเวณหนองศิลาเลข ในเขตอำเภอพนมไพร พระพิมพ์ดินเผาปางนาคปรกที่เมืองไพร ในเขตอำเภอเสลภูมิ คูเมืองร้อยเอ็ด เจดีย์เมืองหงษ์ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน ในพุทธศตวรรษที่ 16 วัฒนธรรมจากอาณาจักรขอมได้แพร่เข้ามา ปรากฏหลักฐานให้เห็นอยู่มาก เช่น ปรางค์กู่กาสิงห์ ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย ปรางค์กู่ในเขตอำเภอธวัชบุรี กู่พระโกนาในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ และประติมากรรมที่เป็นรูปเคารพทางศาสนา ที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ ทำจากหินทรายและโลหะเป็นจำนวนมาก แต่หลักฐานเกี่ยวกับเมืองร้อยเอ็ดขาด หายไปประมาณ 400 ปี จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2231 เมืองเวียงจันทน์เกิดความไม่สงบ พระครูโพนสะเม็ด พร้อมผู้คนประมาณ 3,000 คน ได้เชิญเจ้าหน่อกษัตริย์อพยพลงมาตามแม่น้ำโขง แล้วมาตั้งมั่นอยู่ที่บริเวณเมืองจำปาศักดิ์ […]

Read More

แชร์ไปให้โลกรู้! “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ที่ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด

February 20, 2019

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 มกราคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณี บุญผะเหวด ร้อยเอ็ด” ในขณะที่มีการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562 ที่ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2562 ที่ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เพื่อจัดแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลากหลายแง่มุม ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ภายใต้แนวคิดดีต้องเที่ยววิถีไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พิจารณาเห็นว่า “งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” เป็นกิจกรรมงานประเพณีที่มีศักยภาพ และมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวในช่วงต้นปีเพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประสบผลสำเร็จ เป็นที่รับรู้ในวงกว้างอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ภาพรวมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดการแถลงข่าวดังกล่าวขึ้น การนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า […]

Read More

มาเอาบุญเด้อ! “บุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย” ประจำปี 2562 ที่ อ.โพธิ์ชัย “ร้อยเอ็ด”

January 25, 2019

4 ทศวรรษชาวเมืองโพธิ์ชัยสืบทอดตำนานนางปุณณทาสีได้ทำข้าวจี่ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงเดือนสามของทุกปี ข้าวจี่ เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวอีสาน และภาคเหนือ ทำจากข้าวเหนียวนึ่งทาเกลือ ปั้นเป็นรูปกลมหรือรีเสียบไม้นำไปย่างบนเตาถ่าน ไฟอ่อนพอเกรียมนำมาชุบไข่ แล้วนำไปย่างใหม่จนเหลือง ดึงไม้ที่เสียบไว้ออก ยัดน้ำตาลอ้อยเข้าไปแทน น้ำตาลจะละลายเป็นไส้ และนิยมทำกันมากในช่วงเดือนสามของทุกปี วันนี้พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.ณ.วัดรัตนไตรคม(วัดขามเปี้ย) ม.1 ตำบลขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด…งานแถลงข่าว”เล่าขานตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองเมืองโพธิ์ชัย” พ.ศ.๒๕๖๒.โดยนายวิชิต ศิลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัยเป็นคนกล่าวรายงาน ความเป็นมาประเพณีบุญข้าวจี่ เป็นงานประเพณีวัฒณธรรมอิสาน ฮีตสิบสอง -คลอง สิบสี่ จะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ืสองของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีปี้นี้ตรงกับ 7-10. ก.พ.2562 นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธานงานแถลงข่าวครั้งนี้ พร้อมกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวว่า ชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในเมืองไทย มีกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม กิจกรรมเสริม 8 กิจกรรม โดยเฉพาะ แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปีรพ.ศ.2561-2562 ต้องกำหนดเป้าหมายพื้นที่ที่มีศักยภาพ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดต้องส่งเสริม และ […]

Read More

เปิดแลนด์มาร์คใหม่! ร่วมพิธี “บรรจุดวงตาองค์พญาศรีอิรเมตาโยนาคราช” ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย “ร้อยเอ็ด”

January 16, 2019

พิธีมหาพุทธาภิเษก บวงสรวง บรรจุดวงตาองค์พญาศรีอิรเมตาโยนาคราช พร้อมวัตถุมงคล 108 ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นี้ เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 14 มกราคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการและบริหารการจัดการกองทุนพญานาคอ่างเก็บน้ำธวัชชัย เพื่อเตรียมจัดงานพิธีมหาพุทธาภิเษก บวงสรวง บรรจุดวงตาองค์พญาศรีอิรเมตาโยนาคราช พร้อมวัตถุมงคล 108 “ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นี้ ” ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด การนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการก่อสร้างองค์พญาศรีอาริยเมตตาโยนาคราช ขาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทย ที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ถนนสาย จ.ร้อยเอ็ด ไป จ.มุกดาหาร ช่วงผ่าน ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ (LAND MARK)ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้มีองค์พญานาคเป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงการร่วมแรงร่วมใจ พลังศรัทธาและความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด […]

Read More

แม่คะนิ้งโผล่แล้ว! นักท่องเที่ยวตื่นเต้นแห่ถ่ายรูป “ดอยอินทนนท์” หนาวยะเยือก 1 องศา

December 28, 2018

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ที่ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ นักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวชมเหมยขาบ หรือแม่คะนิ้ง เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 แล้วที่ยอดดอยอินทนนท์ โดยเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 1 องศา ที่กิ่วแม่ปาน ส่วนอุณหภูมิยอดหญ้าติดลบแล้ว โดยนักท่องเที่ยวต่างตื่นเต้นพากันออกมาถ่ายภาพเก็บไว้ดูกันอย่างคึกคัก สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นยอดดอยอินทนนท์ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แนะนำให้ผู้ที่เอารถส่วนตัวมาจอดไว้ที่จุดซื้อบัตรด่านตรวจแรก เหนือที่วัดน้ำตดแม่กลาง แล้วโดยสารรถสี่ล้อรับจ้างขึ้นไปเที่ยวชมยอดดอยอินทนนท์ก็หากขับรถไม่ชำนาญทาง และเตือนผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนตัวให้ระมัดระวัง ในการขับขี่ให้มากเพราะช่วง 7 วันอันตรายนี้ จะมีรถนักท่องเที่ยวขึ้นและลงยอดดอยอินทนนท์จำนวนมากทุกวัน ข้อมูลจาก ข่าวสด

Read More

แลนด์มาร์คร้อยเอ็ด! เปิดเทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามัน ทุ่งกุลาร้องไห้” ที่ อ.ปทุมรัตต์

December 20, 2018

เมื่อเวลา 17.00น.วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามัน ทุ่งกุลาร้องไห้” ครั้งที่ 2 ที่ ลานปอเทือง บริเวณหน้าเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในขณะเดียวกันมีนายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์ นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอสุวรรณภูมิ ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรม การนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่ารัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” Amazing Thailand Tourism Year 2018″ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 […]

Read More

คนอีสานเฮ! หลังภาคอีสาน ติดอันดับน่าเที่ยว 1 ใน 17 สถานที่ๆน่าไปเที่ยวจาก CNN

November 20, 2018

คนอีสานเฮ! หลังภาคอีสาน ติดอันดับน่าเที่ยว 1 ใน 17 สถานที่ๆน่าไปเที่ยวจาก CNN เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตกำลังให้ความสนใจและเป็นเรื่องราวที่กำลังดังไปทั่วทั้งโลก ล่าสุดทางด้านสำนักข่าวจากทางต่างประเทศอย่าง CNN ได้ออกมาเผยข้อมูลการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไป 17 อันดับแรกของโลกมีที่ไหนบ้าง เซอร์ไพรส์สุดๆ 1 ในนั้นมี ภาคอีสานของประเทศไทย ส่วนจะน่าเที่ยวน่าอยู่แค่ไหนไปชมพร้อมๆ กันเลยค่ะ บอกเลยว่าประเทศไทยนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยจริงๆ อย่าง แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง มรดกโลก จ.อุดรธานี ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสานของไทยถิ่นฐานของวัฒธรรมอันยิ่งใหญ่ และมีธรรมชาติสวยงามมากมาย ที่ควรไปเที่ยวสักครั้งอีกด้วย ซึ่งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ได้มีการเปิดเผยถึงการจัดอันดับ 17 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากทั่วโลกประจำปี 2560 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นได้ลองไปเยี่ยมเยื่อนดูสักครั้งหนึ่ง และพบว่าประเทศไทยนั้นได้ถูกยกให้ภาคอีสานของไทย เป็น 1 ใน 17 สถานที่น่าเที่ยวของปีนี้อีกด้วย โดยมีการแนะนำว่า ทางภาคอีสานนั้นถือเป็นาชิ้นส่วนความเป็นไทยที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาดท่องเที่ยวนานาชาตินั้นอีกทั้งที่นี้ยังเป็นภูมิภาคที่ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย มีทั้งสนามบิน และโรงแรมชั้นดีมากมายในภาคแห่งนี้ ไหนจะอาหารที่บอกเลยว่าอร่อยและสร้างความแปลกใหม่ให้กับชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้ให้คำแนะนำมาจากสถานที่มกดกทางวัฒนธรรม เช่นปราสาทต่าง ๆ ใน จ.บุรีรัมย์ […]

Read More

ยิ่งใหญ่ระดับโลก! ร้อยเอ็ดจัดแข่งขัน “เชิดสิงโตเสาดอกเหมย” ที่ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

November 17, 2018

ยิ่งใหญ่ระดับโลก! ร้อยเอ็ดจัดแข่งขัน “เชิดสิงโตเสาดอกเหมย” ที่ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสิงโตเสาดอกเหมยนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ติดกับบึงพลาญชัย ถนนข้าวหอมมะลิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในขณะเดียวกันมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการศาลเจ้าร้อยเอ็ด และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมชมการแข่งขันสิงโตเสาดอกเหมยนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ด้วย นายสมนึก บุญศรี ผู้สื่อข่าว น.ส.พ.ส่วนกลาง และนักจัดรายการข่าวสถานีวิทยุกรมประมง จ.ร้อยเอ็ด รายงานข่าวเพิ่มเติมอีก ว่า ในปีนี้มีการจัดการแข่งขันสิงโตดอกเหมยนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด จัดระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 61 ในวันที่ […]

Read More