วัฒนธรรม

สุดยิ่งใหญ่อลังกาล งานบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

May 19, 2019

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ80 ก.ม มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระมหาเจดีย์ชัยมงคลออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศสร้าง ในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร รวมยอดทองคำเป็น 109เมตร ใช้ทอง คำหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโลกรัม ภายในองค์พระมหาเจดีย์เหมือน อยู่บนวิมานแดนสวรรค์ * ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่ โอ่อ่า ผนังจารึกนามทานาธิบดีต่าง ๆ ใช้เป็นห้องประชุม บำเพ็ญบุญ * […]

Read More

ลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่! “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ชมการแสดงแสง สี เสียง นำแสดงโดย “แต้ว ณฐพร” ที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ “ร้อยเอ็ด”

November 20, 2018

ลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่! “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ชมการแสดงแสง สี เสียง นำแสดงโดย “แต้ว ณฐพร” ที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ “ร้อยเอ็” วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. ณ ท่าลอยกระทง บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่ร่วมจัดงานร่วมแถลงข่าวในครั้ง ซึ่งงานในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ชมการประกวดรำวงสมมาน้ำ, การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ, การประกวดธิดาสาเกตนคร และวันพฤหัสบดีที่ […]

Read More

ยิ่งใหญ่อลังการ! ขอเชิญร่วมงาน“สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีบ” ชมการประกวดกระทงขนาดใหญ่ มากที่สุดในประเทศไทย ที่ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

November 15, 2018

งานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็น 1 ใน 5 ของประเทศ ที่มีการจัดงานลอยกระทง ที่มีเอกลักษณ์ เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 20 ที่ ท่าน้ำลอยกระทง บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด ในการนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การลอยประทีปโคมไฟในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองของชาวไทย ได้ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ วัตถุประสงค์เพื่อ บูชารอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษจากพระแม่คงคาผู้ให้น้ำเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามนุษย์และสัตว์ได้ใช้น้ำบริโภคและได้ทำความสกปรกมาตลอดปี เพื่อความสุขสวัสดีต่อชีวิต สำหรับความเชื่อของชาวอีสาน มีความเชื่อเรื่องลอยประทีปเพื่อบูชาพญานาค 15 ตระกูล ถือว่าเป็นผู้รักษาแม่น้ำค้ำแผ่นดินและเป็นผู้บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล รักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข งานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” เดิมเป็นงานประเพณีลอยกระทง ที่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมมาทุกปี กระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2542 […]

Read More

ชาวร้อยเอ็ดร่วมสืบสาน “ประเพณีกวนข้าวทิพย์ วันออกพรรษา” ที่ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด (ชมคลิป)

October 23, 2018

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 23 ต.ค. 61 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานพระเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ ประจำปีนี้ ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ถนนข้าวหอมมะลิ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ อบจ.ร้อยเอ็ด ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ สำหรับวันออกพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ จ.ร้อยเอ็ด ให้คงอยู่กับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่น ทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงรักษา ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไป และเพื่อสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ องค์กรเอกชน ชุมชนและประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดสรภัญญะอีสาน ประเภทนักเรียน นักศึกษา ซึ่งทำการแข่งขันในภาคเช้า การประดับประทีปโคมไฟ และการประกวดข้าวทิพย์ ในการนี้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าว ว่า ประเพณีออกพรรษา […]

Read More

เสน่ห์วิถีชีวิต!!เปิดตัวชุมชนบ้านหน่อมเหนือ เที่ยวงานวัด เบิ่งหนังกลางแปง มาฮักกัน แพงกันเด้อ จ.ร้อยเอ็ด

October 19, 2018

บ้านหน่อมเหนือ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัวชุมชนท่อเที่ยว OTOP นวัตวิถี งานวัด เบิ่งหนังกลางแปง มาฮักกัน แพงกันเด้อ ไทยบ้านหน่อมเฮา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ บริเวณลานวัดโพธิ์ชัย บ้านหน่อมเหนือ ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนายยุทธพงษ์ แสงไกร พัฒนาการอำเภออาจสามารถ นางศศิธร ลักษณะงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายยุทธพงษ์ แสงไกร พัฒนาการอำเภออาจสามารถ กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิวิถี โดยกรมพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการ และบ้านหน่อมเหนือ หมู่ที่ 13 เป็น 1 ในจำนวน 168 […]

Read More

เตรียมทำบุญได้เลย! โหราศาสตร์จีนเตือน มะเส็ง-กุน รับชงเต็มๆ ปี 2562

October 4, 2018

ปีชง มาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีน โดยเกี่ยวข้องกับองค์เทพไท้ส่วย หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา” ซึ่งเป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี คำว่า “ไท้ส่วย” ยังมีความหมายถึงดาวพฤหัสบดีในภาษาจีนโบราณ ซึ่งดาวพฤหัสบดีนี้เองก็ถือว่าเป็นประธานของดาวศุภเคราะห์ ซึ่งหมายถึง คุณธรรม ความดี โชคลาภ ทรัพย์สิน ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทย ดังนั้นจึงมีการเชื่อมโยงว่าหากดาวพฤหัสบดีไม่ดีในความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทย หรือหากปีนักษัตรใดปะทะหรือได้รับผลร้ายจากเทพ “ไท้ส่วย” จะทำให้ปีนั้นจะเป็นปีที่ได้รับผลไม่ดี หรือที่เราเรียกว่า ปีชง นั่นเอง โดยปีชงตรงๆจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่วซึ่งเรามักเรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า สำหรับปีที่ได้รับผลไม่ดี จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ปีได้แก่ ปีชง ได้แก่ปีมะเส็ง ปีชง คือปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรง ปีคั่ก ได้แก่ ปีกุน ปีคัก คือปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ ปีเฮ้ง ได้แก่ ปีวอก ปีเฮ้ง คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม ปีผั่ว ได้แก่ ปีขาล ปีผั่ว คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ ตามความเชื่อของชนชาวจีน การไปไหว้องค์ไท้ส่วยจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมเรื่องปีชงนี้ได้ […]

Read More

ถอดเกิบก่อนเด้อ! เด็กน้อย สปป.ลาวชื่นชมถนนใหม่ หลังรอคอยมานาน (คลิป)

September 21, 2018

มันมีค่ากับพวกเค้ามาก เด็กๆรวมกลุ่มเห่อถนนใหม่ หลังรอนานแสนนาน ถึงขนาดต้องถอดรองเท้าเหยียบ พื้นที่ทุรกันดาร ยากมากที่จะมีการอนุมัติ งบประมาณ ในการสร้างถนนแต่ละครั้ง บ้านหมู่บ้านรอนานกว่า 10 ปี 20 ปี ถึงจะมีถนน และเมื่องบสร้างถนนได้รับการอนุมัติ เด็กๆ ที่ไม่เคยวิ่งเล่นบนถนน ก็จะมารวมตัวกัน เหมือนอย่างกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุีกชื่อว่า Ake Srisuwan ออกมาแชร์ภาพเด็กๆ จาก สปปลาว ที่ดีใจหลังได้ถนนในหมู่บ้าน โดยเขาระบุข้อความแนบว่า “#สปปลาว น้องๆดีใจได้ถนนใหม่อย่าใส่เกิบขึ้นมาเด้อมันสิเปื้อน” ซึ่งภาพที่เห็นนั้น จะพบว่า เด็กน้อง สปปลาว ยิ้มแย้มดีใจที่ได้ถนนใหม่ จนไม่กล้าสวมรองเท้าขึ้นไปเหยียบบนถนนเพราะว่ากลัวถนนจะเปื้อน เอ็นดู ถอดรองเท้าเรียงเป็นระเบียบเชียว ไม่กล้าใส่เหยียบถนน กลัวเปื้อน คลิป ที่มา Ake Srisuwan

Read More

ขอเชิญร่วมบุญ “งานบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล พรรษากาล 2561” ในวันที่ 18-22 กันยายน 61 ที่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด

September 18, 2018

กำหนดจัดงานงานอบรมพระนวกะ งานบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล พรรษากาล 2561 ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2561และงานสลากภัตต์ในวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ วัดศรีภูมิบรรพต(ศรีภูหอ) ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 ส่งตัวพระนวกะและงานวันบูรพาจารย์ ที่วัดเหนือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เวลา 6.30 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต บริเวณวิหารคต วัดเหนือ เวลา 7.00 น. พิธีอาจาริยบูชา วันบูรพาจารย์วัดเหนือ เวลา 7.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เวลา 8.30 น. ออกเดินทางไปวัดเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา […]

Read More

เปิดตำนาน “พระแก้วมรกต” น้อยคนจะรู้ความเป็นมา กว่าจะเป็นที่สุดแห่งพระพุทธรูปประจำชาติบ้านเมือง

September 12, 2018

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (หรือ วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อนเนไฟรต์สีเขียวดังมรกต เป็นพระพุทธรูปสกุลศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสน หลักฐานที่ตรงกันระบุว่าพบครั้งแรก ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์วัดป่าญะ ตำบลเวียง เมืองเชียงราย (ปัจจุบันคือวัดพระแก้ว เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย) ในปี พ.ศ. ๑๙๗๗ (หรือ ค.ศ. ๑๔๓๔) ฟ้าได้ผ่าลงองค์พระเจดีย์จนพังทลายลง จึงพบพระพุทธรูปพอกปูนลงรักปิดทอง จึงได้นำไปไว้ในวิหาร ต่อมาปูนบริเวณพระนาสิกเกิดกระเทาะออก เห็นเป็นเนื้อมรกต จึงกระเทาะปูนออกทั้งองค์ เห็นเป็นเนื้อหยกสีมรกตทั้งองค์ หลังจากนั้น พระเจ้าสามฝั่งแกนแห่งเชียงใหม่ทราบข่าวการค้นพบพระพุทธรูปนี้ จึงเชิญมาประดิษฐานที่เชียงใหม่ แต่ช้างทรงพระแก้วมรกตกลับไม่เดินทางไปยังเชียงใหม่ แต่ไปทางลำปางหากช้างนั้นมีพระแก้วมรกตอยู่บนหลังช้าง เชียงใหม่เห็นว่าลำปางก็อยู่ในอาณาจักรล้านนาจึงนำไปไว้ที่วัดพระแก้วดอนเต้า ถึงสมัยพระเจ้าติโลกราช ได้เชิญพระแก้วมรกตมายังเชียงใหม่ สร้างปราสาทประดิษฐานไว้แต่ถูกฟ้าผ่าหลายครั้ง ครั้นเมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งล้านช้างซึ่งเป็นญาติกับราชวงศ์ล้านนามาครองเมืองเชียงใหม่ เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาเสด็จกลับหลวงพระบาง ก็เชิญพระแก้วมรกตไปด้วยพร้อมกับพระพุทธสิหิงค์ ทางเชียงใหม่ขอคืนก็ได้แต่พระพุทธสิหิงค์ เมื่อล้านช้างย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาเวียงจันทน์ก็เชิญพระแก้วมรกตลงมาด้วย ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง พระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบาง มาจากอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ (ลาว) ในครั้งนั้นประดิษฐานไว้ที่วัดอรุณราชวราราม ต่อมาเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์ ในวันที่ ๔ กันยายน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรลงบุษบกในเรือพระที่นั่ง เสด็จข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มาประดิษฐานยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม […]

Read More

เปิดประวัติ ฮีตสิบสอง บุญเดือนสิบ ” ข้าวสลาก(ข้าวสาก) “

September 11, 2018

บุญเดือนสิบ ” ฮีตหนึ่งนั้น เมื่อเทิงเดือนสิบแล้วทายกทอดบวยบาน เบิกพลีทำทานต่อมาสองซ้ำ ข้าว สลากนำไปให้สังโฆทานทอด พากันหวังยอดแก้วนิพพานพุ้นพ้นที่สูง ฝูงหมู่ลุงอาว์ป้าคณาเนือง น้อมส่ง ศรัทธาลงทอดไว้ทานให้แผ่ไป อุทิศให้ฝูงเปรตเปโต พากันโมทนานำสู่คนจนเกลี้ยง “ เดือนกันยายน หรือเดือนสิบตามปฏิทินลาว ชาวบ้านจะจัดงานบุญตาม “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นประจำทุกปี ที่เรียกว่า “บุญข้าวสาก” หรือ “บุญเดือนสิบ” เนื่องจากเมื่อจัดทำข้าวปลาอาหาร และเครื่องไทยทานต่างๆ อุทิศให้ ผู้ล่วงลับไปแล้ว จะทำสากหรือสลาก มีคำอุทิศส่วนกุศลใส่กระดาษบันทึกชื่อ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค และความประสงค์ว่าจะบริจาคทานให้แก่ผู้ใด โดยบอกชื่อผู้ที่จะมารับส่วนกุศลด้วย ก่อนถึงกำหนดวันทำบุญข้าวสาก คือ ราววันขึ้น 13 – 14 ค่ำ เดือนสิบ ชาวบ้าน จะเตรียมอาหารชนิดต่างๆ มีทั้งข้าว เนื้อ ปลา ข้าวเม่า ข้าวพอง ข้าวตอก ขนม และอาหารคาวหวานอื่น ตลอดจนผลไม้ต่างๆ ไว้สำหรับทำบุญ สำหรับข้าวเม่า ข้าวพอง และข้าวตอกนั้น […]

Read More