แชร์ไปให้โลกรู้! งดงามยิ่งใหญ่ บุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (คลิป)

  • Saxman
  • June 17, 2019
  • Comments Off on แชร์ไปให้โลกรู้! งดงามยิ่งใหญ่ บุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (คลิป)

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2562 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ชาวอำเภอพนมไพรได้จัดให้มีงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยได้จัดให้มีการประกวดขบวนเอ้บั้งไฟสวยงาม ขบวนฟ้อนรำเซิ้งประกอบกาพย์กลอนรำเซิ้ง รวมถึงการจุดบั้งไฟขึ้นสูงมากที่สุดในประเทศ

โดยมีความเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณให้พระยาแถนทราบว่า ถึงฤดูกาลทำไร่ทำนา ให้ปล่อยฝนตกให้ต้องตามฤดูกาล โดยมีทั้งหมดจำนวน 18 ขบวน โดยได้จัดให้มีการฟ้อนรำเซิ้ง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยสวมใส่เสื้อสีเหลือง นุ่งซิ่นผ้าไหม เบี่ยงสะไบปักเลี่ยมทอง อย่างสวยสดงดงาม เข้าร่วมในขบวนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2562 เป็นงานประเพณีหนึ่งที่สำคัญตามวัฒนธรรม “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาวอำเภอสุวรรณภูมิ

ข่าว/ภาพ แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด

Facebook Comments