ชาวตำบลขวาวจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ “โชว์เซิ้งผ้าหมี่” ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษณ์วัฒนธรรมอีสาน

  • Saxman
  • June 10, 2019
  • Comments Off on ชาวตำบลขวาวจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ “โชว์เซิ้งผ้าหมี่” ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษณ์วัฒนธรรมอีสาน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายดำรงค์ สิริวัชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลขวาว ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านขวาว ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยประเพณีบุญบั้งไฟจัดอยู่ในจารีตประเพณีเดือนหกของฮีต 12 คอง 14 ที่ชาวอีสานทั้งมวลยังถือปฏิบัติยึดมั่นเสมอมา คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีอันสำคัญยิ่งของชาวอีสาน เพราะตั้งแต่โบราณในการจนถึงปัจจุบัน ประชาชนชาวอีสานโดยเฉพาะที่ตำบลขวาว ยังมีความเชื่อว่า หากปีใดไม่ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล จะเกิดความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำเพื่อทำนา ทำการเกษตรกรรม

ถ้าปีใดได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนจะตกต้องตามฤดูกาล เกิดความอุดมสมบูรณ์นำความผาสุกแก่ประชาชนทั่วไป และประเพณีบุญบั้งไฟตำบลขวาวนับเป็นประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ มีพื้นฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีการเซิ้งผ้าหมี่ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีแห่งเดียวในโลก เกิดจากกุศโลบายอันชาญฉลาดของชาวตำบลขวาวที่สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ความหวงเเหน ศิลปวัฒนธรรมของบ้านเมือง

การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลขวาวได้กำหนดเอา “วันเสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือนมิถุนายน” เป็นวันจัดงาน ขณะดำเนินกิจกรรม โดยจัดให้มีการประกวดขบวนแห่รำเซิ้งและ การประกวดบั้งไฟเอ้สวยงาม ซึ่งมีทั้งหมด 8 ขบวน ซึ่งได้ยึดถือประเพณีบุญบั้งไฟตั้งแต่โบราณกาลและจะรักษาประเพณีให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลขวาวตลอดไป

ข่าว แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด
ภาพ เพจข่อยคนเมืองเสลฯ

Facebook Comments