ส่องเงินเดือน “ว่าที่นายกฯ บิ๊กตู่” รายได้มหาศาล

  • Saxman
  • June 7, 2019
  • Comments Off on ส่องเงินเดือน “ว่าที่นายกฯ บิ๊กตู่” รายได้มหาศาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

นายกรัฐมนตรี 75,590 บาท + เงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาท

หัวหน้า คสช. 75,590 บาท + เงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาท

สรุปรวมเงินเดือน 251,180 บาท (ยังไม่รวมเบี้ยเลี้ยงต่อวัน)

ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2557

ประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

ประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2557

ประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2557

ประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และ ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2557

นี่คือ ค่าตอบแทน ที่มาของการออกมาพูดทุกวันศุกร์

นี่คือ ค่าตอบแทน ที่ออกมาบอกว่าให้ประชาชนเสียสละภาษี

นี่คือ ค่าตอบแทน ตัดเบี้ยยังชีพคนชรา

และนี่คือ ค่าตอบแทน การเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.prikkaeng.com/26618 https://az.chicvariety.com/3989

Facebook Comments