แชร์ไปให้โลกรู้! “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ที่ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด

  • Saxman
  • February 20, 2019
  • Comments Off on แชร์ไปให้โลกรู้! “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ที่ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 มกราคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณี บุญผะเหวด ร้อยเอ็ด” ในขณะที่มีการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562 ที่ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2562 ที่ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เพื่อจัดแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลากหลายแง่มุม ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ภายใต้แนวคิดดีต้องเที่ยววิถีไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พิจารณาเห็นว่า
“งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” เป็นกิจกรรมงานประเพณีที่มีศักยภาพ และมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวในช่วงต้นปีเพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประสบผลสำเร็จ เป็นที่รับรู้ในวงกว้างอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ภาพรวมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดการแถลงข่าวดังกล่าวขึ้น

การนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า งานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานบุญเดือน 4 ซึ่งเป็น หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน เป็นงานบุญเก่าแก่ ที่อยู่คู่กับชาจังหวัดร้อยเอ็ดมานานกว่า 100 ปี เป็นประเพณีสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา กิจกรรมสำคัญคือการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “พระเวสสันดรชาดก” ที่คนไทยทั่วไปรู้จักกันดีในนาม “เทศน์มหาชาติ” หรือ “เทศน์พระเวสสันดร” ซึ่งในภาษาอีสานเรียกว่า “เทศน์ผะเหวด”โดยการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดปี 2562 นี้
จะเป็น ปีที่ 29 ของการจัดงาน ขณะที่การจัดงานในปีนี้ ได้กำหนดให้มีขึ้น 3 วัน คือ วันศุกร์ที่ 8-10 มีนาคม 2562 นี้ ที่ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ถนนข้าวหอมมะลิ หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและเกาะกลางบึงพลาญชัย ในชื่องานว่า “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”

มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การประกวดธงผะเหวด พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทักษิณานุปทาน การเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสนการแสดง แสง สี เสียง ตำนานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การรับประทานอาหารพาแลง การแสดงขบวนแห่มหาทานบารมี
ตำนานพระเวสสันดรชาดกที่ยิ่งใหญ่ และสวยงาม 13 กัณฑ์ 16 ขบวน กิจกรรมอิ่มบุญทานข้าวปุ้นในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ฟรี ตลอดงาน และมีกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย

ทั้งนี้ งานประเพณีบุญผะเหวด เป็นงานบุญเดือน 4 หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมใจกันจัดให้มีขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา โดยการริเริ่มของ นายสุพร สุภสร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในขณะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกำหนดให้จัดงานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปี โดยในปี 2562 จะเป็นปีที่ 28 เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรัก และความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับกิจกรรมของการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด เป็นงานมหากุศลให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาติ ที่มีการสละความสุขส่วนตัว เพื่อสุขอันไพศาลของมวลมนุษย์ชาติเป็นสำคัญ เป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจ ร่วมกระทำบำเพ็ญบุญในการให้ทานและได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมาจนถึงอนุชนรุ่นหลัง ที่ควรเห็นคุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไป อาทิ ชมขบวนแห่พระเวสสันดรทั้ง 13 กัณฑ์ การแสดงแสง สี เสียงตำนานพระเวสสันดรชาดก ขบวนแห่พระอุปคุตทองคำพระราชทาน การแห่ข้าวพันก้อน และการรับฟังการเทศน์สังกาส การฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ภายในวันเดียว และมีบริการโรงทานข้าวปุ้น ฟรี เป็นต้น

กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 จัดที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ถนนข้าวหอมมะลิและ เกาะกลางบึงพลาญชัย ใช้ชื่องานว่า “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562 ในระหว่างการจัดงานฯ มีกิจกรรมสำคัญได้แก่

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
เวลา ๐๙.๐๐. น.​​​-การประกวดธงผะเหวด

เวลา ๑๕.๐๐. น.​​​-พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน

เวลา ๑๖.๐๐. น.​​​- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ /พิธีทักษิณานุประทาน /การเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน

เวลา ๑๙.๐๐ น.​​​ – การแสดงแสง สี เสียง /รับประทานพาแลง

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดงาน
– การแสดงขบวนมหาทานบารมี ตำนานพระ
เวสสันดรชาดก
– ชมขบวนแห่ ๑๓ กัณฑ์ ๑๖ ขบวน

เวลา ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมอิ่มบุญทานข้าวปุ้นในสวน บริการ
ข้าวปุ้นฟรี

– สาธิตข้าวปุ้นสะอาดรสชาติอร่อย การสาธิตทำ
ข้าวปุ้นข้าวโป่งข้าวต้มมัด
– ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
– กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยพูดทางวัฒนธรรมบุญผะเหวด
– การประกวดกลอนลำพยาเพลงและสรภัญญ์พื้นบ้าน
– การแข่งขันกินข้าวปุ้นปลดหนี้
– การประกวดครอบครัวอุ่นไอรักพระเวสสันดร
– กิจกรรมการแสดงเวทีศิลปินเด็กและเยาวชนคืนถิ่น
– พิธีมอบรางวัลประกวดคำขวัญ / การประกวดออกแบบลายธงผะเหวด /การประกวดภาพงานประเพณีบุญผะเหวด การประกวดภาพยนตร์สั้นสืบสานตำนานบุญผะเหวด

เวลา ๑๑.๓๙ น. พิธีมอบโคกระบือและสัตตสดกมหาทาน ๑๐๑ ชุด

เวลา ๑๙.๐๐ น การแสดงแสงสีเสียง

เวลา ๒๑.๐๐ น. จบการแสดง

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

เวลา ๐๔.๐๐ น. พิธีแห่ข้าวพันก้อน

เวลา ๐๕.๐๐ น. พิธีเทศน์สังกาด

เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีเทศน์คาถาพัน และเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์

เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มขบวนแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน

เวลา ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมอิ่มบุญทานข้าวปุ้นในสวน บริการข้าวปุ้นฟรี

เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระอุปคตกลับ

เวลา ๒๐.๐๐ น. สิ้นสุดเวลาการรับกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน

เมื่อถึงวัน เวลา เสียงวง “กลองยาว” เสียง “วงเรนเตร่” จะดังกระหึ่มตามถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการฟ้อนรำแบบฟรีสไตล์ตามจังหวะดนตรี คือ การแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน หรือ ต้นผ้าป่า ของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนจากหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน เพื่อถวายสมทบกองทุนบุญผะเหวดร้อยเอ็ด สำหรับใช้ในสาธารณกุศล เช่น สร้างบ้านให้ราษฎรยากจน ไร้ที่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส ที่มีคุณธรรม ต่อไป

ข่าว คุณฉลาด สุ่มมาตย์

Facebook Comments