อเมซซิ่งร้อยเอ็ด!! ผ้าผะเหวดโบราณ อุโบสถล้านช้าง พระธาตุพนมจำลอง ที่ วัดป่าท่าม่วง ติดท่องเที่ยว OTOP ระดับประเทศ

  • Saxman
  • September 2, 2018
  • Comments Off on อเมซซิ่งร้อยเอ็ด!! ผ้าผะเหวดโบราณ อุโบสถล้านช้าง พระธาตุพนมจำลอง ที่ วัดป่าท่าม่วง ติดท่องเที่ยว OTOP ระดับประเทศ

เชิญชวนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่าม่วง นมัสการพระครูสีลสาราภรณ์ หรือชาวบ้านรู้จักในนามหลวงปู่สมสิทธิ์ ออนซอนผ้าผะเหวดโบราณ นมัสการพระธาตุพนมจำลอง กำแพงแก้วสุภาษิตคำพังเพย อุโบสถทรงล้านช้าง
ภาพวาดพระเวสสันดรประวัติพระพุทธเจ้า วัดป่าสักดาราม
ตำนานไทน้อย นิทานพื้นบ้าน คัมภีร์ใบลานโบราณ และนมัสการหลวงปู่ศิลา วัดท่าม่วง สิมโบราณ นมัสการหลวงพ่อใหญ่ วัดเหนือ

สะพานไม้เฉินหลงชมบัวหลวงในอ่างเก็บน้ำห้วยกระตึบ ท่าม่วงริเวอร์ไซด์โฮมสเตย์ บ้านพักตากอากาศ ธรรมชาติริมแม่น้ำชี ท่องเที่ยววิถีชุมชน “ผ้าผะเหวดโบราณ ตำนานไทน้อย”บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็น 1 ใน 3 ตำบลที่ผ่านการคัดเลือก โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ดและจะถูกคัดเลือกไปประกวดระดับประเทศต่อไป

ข้อมูลจาก เทศบาลตำบลท่าม่วง

Facebook Comments