คนจริง 2018!! “นายกหมู” เดิมพัน!! หากถนนคอนกรีต ต.อุ่มเม้า ไม่เสร็จ ลั่นขอลาออก

  • Admin
  • August 22, 2018
  • Comments Off on คนจริง 2018!! “นายกหมู” เดิมพัน!! หากถนนคอนกรีต ต.อุ่มเม้า ไม่เสร็จ ลั่นขอลาออก

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟสบุ๊ค ไชยยศ ไชยพฤกษ์ ได้โพส โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความล่าช้า โดยระบุว่า

ประกาศ !!! ตามที่เมื่อเดือนเมษายน 2561 ผมได้แจ้งว่าถนนลูกรังจากห้วยกุดแคน(เริ่มจากลาดยาง)ไปจนถึงถนนคอนกรีตบ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กระทั่งผ่านมา 4 เดือน ก็ยังไม่มีการดำเนินงานก่อสร้างแต่อย่างใด ทำให้ผู้ไม่หวังดีได้นำเรื่องนี้ไปกล่าวหาโจมตีว่าผมโกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนต่อพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนาคำคำเจริญ


ผมขอเรียนว่า
1.สัญญาก่อสร้างได้ลงนามเมื่อวันที่ 30 พ.ค.2561 โดย หจก.ม่วงแก้ว เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.61 ไปจนถึงวันที่ 14 ก.ค.61
2.หจก.ม่วงแก้ว มีหนังสือแจ้งขอเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.61
3.เมื่อ หจก.ม่วงแก้ว ยังไม่ได้เข้าดำเนินการ กระทั่งสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา นั่นหมายความว่า หจก.ม่วงแก้ว จะต้องถูกปรับวันละ 3,200 บาท จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ดังนั้นผมจึงขอเรียนให้ทราบว่า ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผู้รับจ้างจะลงมือดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นนี้ให้เป็นถนนคอนกรีต และผมขอนำเรียนอีกว่าหากถนนเส้นนี้ไม่ได้รับการก่อสร้างให้เป็นถนนคอนกรีตฯภายในปี พ.ศ.2561 นี ผมจะขอลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้า และจะไม่ลงสมัครเล่นการเมืองอีกต่อไป

รวมถึงจะไม่ให้ บุคคลในครอบครัวเล่นการเมืองอีกต่อไป แต่ในขณะเดียวกันหากการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นนี้แล้วเสร็จ กระผมขอฝากผลงานให้ปรากฏสู่สายตาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลอุ่มเม้าทั้ง 15 หมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านนาคำและบ้านคำเจริญ ได้โปรดเรียกใช้กระผมพร้อมด้วยทีมงานกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น มา ณ ที่นี้ด้วย


รวมถึง หากภายในปี พ.ศ.2561-2562 ถนนลูกรังจากบ้านนาคำไปจนถึงสะพานหนองขอนระยะทางเกือบ 5 กิโลเมตรไม่ได้รับการก่อสร้างให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมถึงไม่ได้รับงบประมาณมาก่อสร้างสะพานหนองขอนแทนสะพานเดิมที่ชำรุด ผมจะยุติบทบาททางการเมืองโดยไม่ลงสมัครตำแหน่งใดๆอีกต่อไป

ตำบลอุ่มเม้าได้รับการพัฒนา เราจะไม่เสียเวลานับหนึ่งใหม่ ” ผลงานชัดเจน เน้นทุกหมู่ มุ่งสู่ความเจริญ “… ผมหมูยางน้อย พูดแล้วทำได้


Facebook Comments