แลนด์มาร์คใหม่!! งดงามตระการตา “สะพานบึงพลาญชัย” จ.ร้อยเอ็ด เฉลิมฉลองครบ 90 ปี!

  • Saxman
  • August 21, 2018
  • Comments Off on แลนด์มาร์คใหม่!! งดงามตระการตา “สะพานบึงพลาญชัย” จ.ร้อยเอ็ด เฉลิมฉลองครบ 90 ปี!

แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองร้อยเอ็ด “สะพานบึงพลาญชัยและซุ้มประตู” ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส 90 ปี ของบึงพลาญชัย นับเป็นการออกแบบที่สวยงามและมั่นคง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ร้อยเอ็ด


บึงพลาญชัย พ.ศ.2508 สะพานไม้ทางเข้าบึงฝั่งเจ้าพ่อหลักเมือง เครดิตภาพ นนท์ปวิธ หนึ่ง บุญตรา

โดยเมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี ” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักเมืองร้อยเอ็ดมากยิ่งขึ้น ว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตกาล จนถึงปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ด้วยการแต่งกายชุดไทยตามยุคสมัยที่ชื่นชอบ มาร่วมชมนิทรรศการ ภาพถ่ายเมืองร้อยเอ็ดในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม รับฟังการเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี จาก ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ หลานของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคนที่ 2 พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ ผู้ขุดบึงพลาญชัย พ.ศ.2469-2470

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส ให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ด ได้ร่วมรำบวงสรวงเฉลิมฉลองสมโภช 243 ปี ด้วยท่ารำเฉพาะ จำนวนไม่ต่ำกว่า 11,101 คน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดสะพานข้ามบึงพลาญชัยยุคที่ 3 ซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตโค้ง เรือลอดได้ และร่วมฉลองบึงพลาญชัยครบ 90 ปี

บึงพลาญชัย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตร บึงพลาญชัยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งประดับประดาเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่ รวมทั้งมีการประดับตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ จึงเกิดความร่มรื่นสบายตา และในบึงน้ำมีปลาชนิดต่างๆ หลากหลายพันธุ์ อีกทั้งยังมีเรือจักรยานน้ำและเรือพายไว้บริการประชาชนให้พายเล่นในบึงแห่งนี้

นอกจากนี้ บึงพลาญชัย ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัด รวมไปถึงการจัดมหรสพต่างๆ ภายในจังหวัดอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่า บึงพลาญชัย เป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด

ภายในบึงพลาญชัยยังมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและน่าสนใจ อาทิเช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นของคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือ และเชื่อว่าเจ้าพ่อจะช่วยดลบันดาลให้ชาวเมืองร้อยเอ็ด มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดให้สมปรารถนา จึงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ชาวเมืองร้อยเอ็ดและนักท่องเที่ยวต่างก็มากราบนมัสการขอพรกันเป็นประจำ

นอกจากนี้ก็ยัง มีพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ พานรัฐธรรมนูญ นาฬิกาดอกไม้ และภูพลาญชัย ซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำตกจำลอง และรูปปั้นสัตว์ต่าง ๆ คล้ายสวนสัตว์ นอกจากนั้น ภายในบริเวณบึงพลาญชัย ยังมีสนามเด็กเล่นรวมถึงสวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่แข็งแรงให้แก่ชาวร้อยเอ็ด

ข้อมูลจาก สวท.ร้อยเอ็ด
ภาพ/คลิป แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด
คลิปเปิดสะพาน คุณธิบดี เพชรสม

Facebook Comments