เล่าขานตำนาน!! “วัดป่าเรไร” มนต์เสน่ห์ เสียงร้องจั๊กจั่น จ.ร้อยเอ็ด

  • Admin
  • August 21, 2018
  • Comments Off on เล่าขานตำนาน!! “วัดป่าเรไร” มนต์เสน่ห์ เสียงร้องจั๊กจั่น จ.ร้อยเอ็ด

วัดป่าเรไร ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2461 ที่ตรงนี้แต่ก่อนเป็นป่าไม้ดงดิบมีต้นยาง ต้นตะเคียน ต้นบาก ไม้นานาชนิด มีสัตว์อาศัยอยู่หลายชนิด เช่น จักจั่น กระแต กระเลน กระรอก ชะมด นกทุกชนิด เช่น นกเค้า นกแก้ว นกกาเหว่า นกเขา นกกระปูด นกกระทา พอดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกดินก็จะมีเสียงร้องของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่านี้และจักจั่นร้องดังไปทั่วป่านี้ เมื่อมาตั้งวัดจึงได้ชื่อว่า วัดป่าเรไร


พระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า ภายในจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รอบๆเจดีย์จะเป็นรูปปั้นเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า

Facebook Comments