เสน่ห์มนต์ขลัง!! ประวัติความเป็นมายาวนาน “หอระฆังเก่าแก่” วัดบ้านจังหาร จ.ร้อยเอ็ด

  • Admin
  • August 19, 2018
  • Comments Off on เสน่ห์มนต์ขลัง!! ประวัติความเป็นมายาวนาน “หอระฆังเก่าแก่” วัดบ้านจังหาร จ.ร้อยเอ็ด

วันนี้แอดมินไปลงพื้นที่ ศึกษาหอระฆังเก่าแก่ อายุราวๆ 133ปี วัดบ้านจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

วัดจังหาร ตั้งเมื่อ พ.ศ.2428 เดิมบริเวณที่สร้างวัดเป็นป่าไม้ชื่อว่าไม้จังหาร เมื่อตั้งบ้านและวัดขึ้น จึงชื่อว่าวัดจังหาร การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2450 และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2532
ที่ตั้ง บ้านจังหาร หมู่ที่ 3 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 6051 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 17 วา จดโรงเรียนจังหาร ทิศใต้ประมาณ 3 เส้น 10 วา จดถนน ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 17 วา จดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 8 วา จดทางสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 เเปลง เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา


อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 21 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6.90 เมตร ยาว 19.20 เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.2535 และกุฏิสงฆ์จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ 3 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง และตึก 1 หลัง


การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ 1 พระครูเกษมวุฒิคุณ พ.ศ. 2452-2512
รูปที่ 2 พระครูสุนทรสัจจคุณ พ.ศ. 2513-2532
รูปที่ 3 พระครูสังฆรักษ์สงบ ยโสธร ตั้งแต่ พ.ศ. 2533

ประวัติความเป็นมา
เดิมบ้านจังหารยังไม่มีชื่อเรียก เป็นบ้านเก่า และเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ชาวบ้าน และพระภิกษุจากหมู่บ้านทางตะวันออกจะเดินทางไปทำบุญบั้งไฟที่บ้านสีแก้ว บ้านเชียงเหียน ต้องเดินทางผ่านหมู่บ้านนี้ และมักจะแวะกินข้าว หรือฉันภัตตาหารเช้าที่บ้านนี้ เนื่องจากมีบ่อน้ำเล็ก ๆ บ่อหนึ่ง มีน้ำตลอดปี (ปัจจุบันดินทับถมไปหมดแล้ว) จากสถานที่ฉันอาหารตอนเช้าของพระภิกษุ ซึ่งอาหารตอนเช้าเรียกว่า “จังหัน” จึงได้ชื่อว่า “บ้านจังหัน” ต่อมาได้เรียกว่า “บ้านจังหาร” มาจนทุกวันนี้


หอระฆัง
เป็นหอระฆังไม้ มุงด้วยสังกะสี หลังคายก 3 ชั้น ส่วนยอดนั้นแกะสลักไม้ และส่วนประดับอื่นๆ แกะสลักด้วยไม้ ลวดลายสวยงาม และมีการเขียนสีประกอบ เป็นลวดลายก้านขด มีตัวละคร อย่างหนุมาน เมขลา และ รามสูร เป็นองค์ประกอบ รูปแบบศิลปะแบบพื้นบ้านที่หาดูยากอีกแห่งหนึ่ง


#รายละเอียด จาก… ผู้ใหญ่บ้านจังหาร หมู่3
#สถานที่ตั้ง : วัดบ้านจังหาร บ้านจังหาร ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
#วัดบ้านแซงแหลม (สว่างศรีลำชี) ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ลักษณะสถาปัตยกรรมและการเขียนสี เหมือนหอระฆังวัดบ้านจังหารแต่ที่บ้านจังหารลายละเอียดเยอะกว่า น่าจะเป็นกลุ่มช่างเดียวกัน อายุราวๆใกล้ๆกัน
#รายละเอียด จาก… ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านแซงแหลม สอบถามพระลูกวัด ท่านไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน


@บ่าวท๊อป #ฅนเมืองสาเกตนคร
#Facebook Ssrawut Yotayoon

Facebook Comments