ตักท่อได๋น้ำกะบ่เบิด!! “บ่อพันขันธุ์” หรือ “น้ำสร่างครก” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ที่ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

  • Saxman
  • August 15, 2018
  • Comments Off on ตักท่อได๋น้ำกะบ่เบิด!! “บ่อพันขันธุ์” หรือ “น้ำสร่างครก” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ที่ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

“บ่อพันขัน” ตั้งอยู่ในเขตวัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ในบริเวณบ่อพันขันปรากฏพื้นที่ลักษณะพิเศษ คือ มีบ่อน้ำจืดธรรมชาติที่มีน้ำผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีวันหยุด มีขนาดกว้างประมาณ 6-8 นิ้ว ลึก 6-8 นิ้ว จึงเป็นที่มาของชื่อว่า บ่อพันขัน ชาวบ้านเรียกชื่ออีกอย่างว่า น้ำสร่างครก เพราะมีลักษณะคล้ายครกตำข้าว เป็นอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี

โดยพื้นที่ทั้งสองฝั่งยังมีแนวหินทรายต่อเนื่องขึ้นไปอีกบางส่วนจมอยู่ใต้ดิน ในฤดูน้ำหลากพื้นที่บริเวณบ่อพันขันบางส่วนมักจมอยู่ใต้พื้นน้ำจะทำให้มองไม่เห็นบ่อพันขัน แต่ในฤดูแล้ง พื้นที่บริเวณบ่อพันขันจะปรากฏแนวพื้นหินทรายกว้างใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง โดยมักจะมีร่องรอย ของความเค็มของดินปรากฏโดยทั่วไป และจะมองเห็นบ่อพันขันชัดเจน

ลักษณะเป็นสีขาวของเกลือ และราษฎรในบริเวณนี้มักจะใช้เป็นสถานที่ ผลิตเกลือสินเธาว์ ต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุ เป็นทั้งผลผลิตที่ใช้บริโภคในหมู่บ้านใกล้เคียง และเป็นสินค้าออกไปยังจังหวัดใกล้เคียง
ซึ่งเรื่องราวที่น่าทึ่ง คำพูดที่สืบต่อกันมา ก็คือ น้ำในบ่อพันขันนี้ ตักอย่างไรก็ไม่มีวันหมด จนเรียก กันว่า “บ่อพันขัน”ภายใจกลางวัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสหัสขันธมหามุนีนาถ ซึ่งมีความสวยงามเป็นที่เคารพบูชาของชาวร้อยเอ็ดเมื่อเข้าไปภายในจะมี ฆ้องที่คนนิยมเข้าไปใช้มือลูบ ขอพร และเมื่อลูบไปซักพักเสียงจะดังกังวาลทั่วรอบ ๆ วัด (ด้วยความเชื่อที่ว่าหากลูบแล้วมีเสียงดังกังวาลก็จะเป็นศิริมงคล โชคลาภ แก่ผู้นั้น)

การเดินทาง ตามเส้นทางร้อยเอ็ด-พนมไพร กิ่งอำเภอหนองฮี สู่ตำบลเด่นราษฎร์ ห่างจากเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 85 กิโลเมตร

ภายใน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจในบ่อพันขัน คือการมากราบไหว้ขอพร ปู่ผ่านภูวงศ์ทางขึ้นไม่สูงมากขึ้น มีต้นไม้ล้อมรอบนักท่องเที่ยว ที่มาทำบุญ กราบไหว้ขอพรเดินชมรอบ ๆ วัดและบ่อพันขันประเพณีแข่งเรือ จัดทุก ๆปี ประมาณช่วงเดือนเมษายน

ข้อมูลจาก แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด

Facebook Comments