ยิ่งใหญ่ตระการตา! อุโบสถศิลปะล้านช้างไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทย ที่ วัดป่าสักดาราม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

  • Saxman
  • August 13, 2018
  • Comments Off on ยิ่งใหญ่ตระการตา! อุโบสถศิลปะล้านช้างไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทย ที่ วัดป่าสักดาราม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

สุดยิ่งใหญ่ตระการตา (อุโบสถศิลปะล้านช้าง) จำลองจาก ส.ป.ป.ลาว ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด งามบ่แพ้ วัดวังคำ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และวัดสิริธร (ภูพร้าว) อุบลราชธานี

ความเป็นมาของพระธาตุพนมจำลอง

วัดป่าสักดารามก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2110 ในช่วงระยะเวลาหนึ่งวัดไม่มีพระจำพรรษาทำให้เป็นวัดร้างต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2520 หลวงปู่สมสิทธิ์ได้เดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ และได้เริ่มบูรณปฏิสังขรณ์ต่อมาปี พ.ศ. 2532 หลวงปู่ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์องค์พระธาตุพนมที่จำลองมาจากองค์พระธาตุพนม อำเภอพระธาตุพนม องค์พระธาตุพนมมีฐานกว้าง 9 เมตร สูง 35 เมตร ยอดฉัตรองค์พระธาตุพนมเป็นทองคำแท้มีน้ำหนัก 109 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2535 ต่อมาปี 2554 ได้วางฤกษ์ อุโบสถทรงล้านช้าง ปี 2555 ได้วางศิลาฤกษ์ พิพิธภัณฑ์หอสมุด แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นบุญประเพณีไหว้ธาตุ เรียกว่า บุญเดือนสาม และหลังจากสร้างเสร็จได้จัดให้มีการนมัสการพระธาตุพนมจำลองในทุกๆปี ในแต่ละปีจะมีพุทธสาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ไม่มีโอกาสได้ไปนมัสการพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมได้มีโอกาสมากราบไหว้บูชา และมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ประวัติวัดป่าสักดาราม

ชาวบ้านทางเวียงจันทร์ได้พากันอพยพโยกย้ายมา ผู้ที่พามาก่อตั้งหมู่บ้านคือพ่อใหญ่สุทธิและแม่ใหญ่ประภา มาตั้งบ้านอยู่ฝั่งแม่น้ำชีแล้วตรงท่าน้ำมีต้นมะม่วงใหญ่อยู่ตรงท่า จึงนำมาตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านท่าม่วง อยู่มาเรื่อยแล้วเกิดน้ำท่วมชาวบ้านจึงพากันย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง เรียกว่าฝั่งโนนตูม ก่อนที่จะตั้งหมู่บ้านชาวบ้านได้พากันตั้งวัดขึ้น 3 วัด คือ วัดป่าก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2110 วัดเหนือก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2112 และวัดท่าม่วงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2114 แต่ก่อนก็จะมีวัดร้าง ไม่มีพระสงฆ์อยู่ประมาณ 50 กว่าปี ต่อมาพ.ศ. 2520 พระครูสีระสาราภรณ์ (หลวงปู่สมสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าสักดารามมาบูรณะวัดใหม่ และชาวบ้านได้ตั้งชื่อสกุลว่า สุทธิประภา โดยนำชื่อของพ่อใหญ่สุทธิและแม่ใหญ่ประภามาตั้งเป็นชื่อสกุล

ภาพ Sarawut Thampitisakul
@บ่าวท๊อป #ฅนเมืองสาเกตนคร
#Facebook Sarawut Yotayoon

Facebook Comments