สาเกตนคร เมืองแห่งสิมอีสาน

  • Webmaster
  • July 23, 2018
  • Comments Off on สาเกตนคร เมืองแห่งสิมอีสาน

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่มีสิม (อุโบสถ) สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นบริสุทธิ์มากมาย กว่า20แห่ง แต่ละแห่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และความผูกพันวิถีชีวิตของชุมชน มาตั้งแต่เนิ่นนาน บางสถานที่หลายหลังถูกรื้อถอน เหลือเพียงส่วนน้อยที่ยังคงอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และเมืองร้อยเอ็ด ให้ลูกหลานได้ภูมิใจสำนึกรักในบ้านเกิด ที่เหล่าบรรพชนได้สร้างศาสนสถาน เหล่านี้สร้างขึ้นมาด้วยความยากรำบาก ดังนั้นลูกหลานเมืองร้อยเอ็ด ควรอนุรักษ์ไว้ ให้ลูกหลานรุ่นต่อไป ได้ศึกษาครับ

วัดบ้านค้อ ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ

วัดบ้านหนองหูลิง ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย

วัดบ้านดู่ใหญ่ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์

วัดใต้วิไลธรรม ในเมืองสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู

วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ

วัดบ้านข่อย ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง

วัดป่าบ้านชาติ บ้านโต้น ต.ดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน

วัดบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ

วัดบ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ

#สิมวัดต่างๆที่ไปมาแล้ว มีดังนี้…

1 วัดบ้านหนาด อำทุ่งเขาหลวง

2 วัดราษีไศล อำเภออาจสามารถ

3 วัดบ้านเหล่าฮก อำเภอเมืองสรวง

4 วัดบ้านขอนแก่นเหนือ อำเภอเมือง

5 วัดกลางมิ่งเมือง อำเภอเมือง

6 วัดบ้านสีแก้ว อำเภอเมือง

7 วัดเหนือ อำเภอเมือง

8 วัดสระเกตุ (สิมคู่) อำเภอสุวรรณภูมิ

9 วัดไตรภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ

10 วัดไตรภูมิคณาจารย์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

11 วัดบ้านหนองบัว อำเภอหนองฮี – พนมไร

12 วัดบ้านประตูชัย อำเภอธวัชบุรี

รับรองว่าผมจะไปศึกษาให้ครบทุกที่

@บ่าวท๊อป #ฅนเมืองสาเกตนคร

#Facebook Sarawut Yotayoon

Facebook Comments