นาทีทอง! รัฐเตรียมคืนกำไรให้ประชาชน ไข่ไก่ฟองละ 1 บาท

  • Saxman
  • October 7, 2018
  • Comments Off on นาทีทอง! รัฐเตรียมคืนกำไรให้ประชาชน ไข่ไก่ฟองละ 1 บาท

นาทีทอง! ไข่ไก่ฟองละ 1 บาท รัฐเตรียมคืนกำไรให้ประชาชน

ถือเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชน หลังการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานวันไข่โลก World Egg Day 2018 ของกรมปศุสัตว์ และอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในที่ประชุม นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดภายในงาน โดยหนึ่งในไฮไลท์คือการเปิดจำหน่ายไข่ไก่ฟองละ 1 บาท เพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่ผู้บริโภค

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชนและเกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคไข่ไก่กันมากขึ้น โดยมีการตั้งเป้าไว้ในปี 2562 จะให้มีการบริโภคไข่ไก่ให้ได้ 300 ฟอง / คน / ปี จากปัจจุบันบริโภค 257 ฟอง / คน / ปี

ทั้งนี้ การจำหน่ายไข่ไก่ฟองละ 1 บาท จะจัดขึ้นที่โถงชั้น 1 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยรายทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยเรื้อร้องของศิริราชมูลนิธิ

Facebook Comments