คนจนมีเฮ! รัฐบาลจัดให้อีก 500 “คืน VAT 7%” ให้ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิป)

  • Saxman
  • September 22, 2018
  • Comments Off on คนจนมีเฮ! รัฐบาลจัดให้อีก 500 “คืน VAT 7%” ให้ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิป)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ได้เห็นชอบคืน VAT 7% ให้ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามสูตร 1-5-1 ( 1% เสียแวตตามปกติ 5% คืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีมันนี่ ที่กดเงินสดได้ 1% เข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติของตนเอง)

โดยนำร่อง 6 เดือนตั้งแต่พ.ย.61-เม.ย.62 คืนเงินเข้าบัตรเดือนละไม่เกิน 500 บาท การคืนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย จะแบ่งอัตราการเก็บ VAT 7% ออกเป็น 3 ส่วน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ส่วนที่ 1 จำนวน 1% ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายภาษีเองตามปกติ

ส่วนที่ 2 จำนวน 5% จะคืนเงินให้ผู้ถือบัตร ด้วยการโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ทุกวันที่ 15 ของเดือน ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

ส่วนที่ 3 จำนวน 1% จะเก็บเข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตร เพื่อเป็นเงินออมของผู้มีรายได้น้อย หรือหากไม่มีบัญชีการออมอาจจะเปิดบัญชีเพื่อสะสมไว้ โดยให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

โดยเงินชดเชยที่ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับในส่วนของเงินคืนจำนวน 5% และเงินออมจำนวน 1% เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งงบประมาณดังกล่าว จะมาจากเงินกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จำนวน 5,000 ล้านบาท

ชมคลิป

ข้อมูลจาก siamintel

Facebook Comments