เชิญเที่ยวชม! จุดชมวิวเขาเขียว “ผาน้ำย้อย” โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ อ.หนองพอก “ร้อยเอ็ด”

  • Saxman
  • September 22, 2018
  • Comments Off on เชิญเที่ยวชม! จุดชมวิวเขาเขียว “ผาน้ำย้อย” โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ อ.หนองพอก “ร้อยเอ็ด”

ขอเชิญเยี่ยมชม โครงการ“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ชูนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมาผสมผสานกับวิถีชีวิต ในการผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย (Happiness Oriented) พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านหรือ “แอ่งเล็ก” ที่มีอัตลักษณ์ และช่วยกันยกระดับสินค้าโดยนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีของชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

@จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก บ้านวังน้ำวน หมู่ 12 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เชิญแวะชมเด้อพี่น้อง
พิกัด GPS https://maps.google.com/maps?q=16.321793%2C104.329293

นอกจากนั้นยังมี สวนสตอเบอรี่ พิกัดสวนทางขึ้นเขาไปพระมหาเจดีย์ชัยมงคลและผาหมอกมิวาย
เจ้าของสวนคนเชียงใหม่ลงมาปลูกเองเลยนะครับ

ขอขอบคุณภาพจาก Facebook Chang Chatcharit,อนุสรณ์ ป้องศรี,Watchara Vr

Facebook Comments