แชร์ให้เป็นสะพานบุญ!! ร่วมสร้างพระใหญ่บนยอดเขาเขียว “วัดผาพยอม”

  • Saxman
  • September 21, 2018
  • Comments Off on แชร์ให้เป็นสะพานบุญ!! ร่วมสร้างพระใหญ่บนยอดเขาเขียว “วัดผาพยอม”

ขอเชิญพี่น้องญาติธรรมทุกๆท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ในงานบุญสลากภัตและร่วมกันสวดพระปาฏิโมกข์ของคณะสงฆ์อำเภอหนองพอก-อำเภอเมยวดี โดย พระครูทิพยธรรมาภรณ์เจ้าคณะอำเภอหนองพอกและพระครูชุมพรศีลโสภิตเจ้าคณะอำเภอเมยวดี ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ วัดผาพยอม ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

ขอขอบคุณข้อมูล ภาพ/คลิป Facebook Watchara Vr

Facebook Comments