ขอเชิญร่วมบุญ “งานบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล พรรษากาล 2561” ในวันที่ 18-22 กันยายน 61 ที่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด

  • Saxman
  • September 18, 2018
  • Comments Off on ขอเชิญร่วมบุญ “งานบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล พรรษากาล 2561” ในวันที่ 18-22 กันยายน 61 ที่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด

กำหนดจัดงานงานอบรมพระนวกะ งานบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล พรรษากาล 2561 ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2561และงานสลากภัตต์ในวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ วัดศรีภูมิบรรพต(ศรีภูหอ) ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10
ส่งตัวพระนวกะและงานวันบูรพาจารย์ ที่วัดเหนือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
เวลา 6.30 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต บริเวณวิหารคต วัดเหนือ
เวลา 7.00 น. พิธีอาจาริยบูชา วันบูรพาจารย์วัดเหนือ
เวลา 7.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา 8.30 น. ออกเดินทางไปวัดเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
เวลา 10.30 น. ลงทะเบียนพระนวกะ ที่ตึกสมเด็จพระฯ วัดเจดีย์ชัยมงคล
เวลา 17.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ ชั้น 1 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ปฐมนิเทศพระนวกะ จากนั้นฟังโอวาทธรรมโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ หรือ พระเถระที่นิมนต์มาแสดงธรรม

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10
เวลา 04.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ณ ชั้น 1 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
เวลา 06.00 น. พร้อมกันที่วัดผาพะยอม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
เวลา 06.30 น. ออกรับบิณฑบาต ณ ลานหน้าพระพุทธรูป วัดผาพยอม
เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา 17.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น ณ ชั้น 1 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จากนั้นฟังโอวาทธรรมโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ หรือ พระเถระที่นิมนต์มาแสดงธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10
เวลา 04.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ณ ชั้น 1 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
เวลา 06.30 น. ออกรับบิณฑบาต ตามสายที่กำหนด
เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา 08.30 น. ออกเดินทางไปถวายมุทิตาสักการะ พ่อแม่ครูอาจารย์ สายยโสธร
เวลา 17.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น ณ ชั้น 1 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จากนั้นฟังโอวาทธรรมโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ หรือ พระเถระที่นิมนต์มาแสดงธรรม

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10
เวลา 04.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ณ ชั้น 1 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
เวลา 06.30 น. ออกรับบิณฑบาต ตามสายที่กำหนด
เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน ศรัทธาญาติธรรมที่เดินทางไปร่วมงานบูชาพระมหาเจดีย์ฯ
เวลา 10.00 น. ศรัทธาญาติธรรมที่จะบวชเนกขัมมะ พร้อมกันที่ ชั้น 1 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
เวลา 11.00 น. พิธีบวชเนกขัมมะ เสร็จแล้วเข้าพักในจุดที่กำหนด
เวลา 16.30 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น ณ ชั้น 1 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
เวลา 17.00-20.00 น. ฟังโอวาทธรรมโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ หรือ พระเถระที่นิมนต์มาแสดงธรรม
เวลา 20.30 น. ปฏิบัติธรรม บูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10
เวลา 03.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ณ ชั้น 1 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ผู้บวชเนกขัมมะ ลาศีลแปด
เวลา 04.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าดงรัง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เวลา 06.30 น. ออกรับบิณฑบาต ที่ตลาดอำเภอโกสุมพิสัย จฺ มหาสารคาม
เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาวัดป่าดงรัง อ.โกสุมพิสัย
เวลา 09.00 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำมโหฬาร อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
เมื่อถึงอำเภอหนองหิน เดินเท้าจากปากทางประตูโขง เข้าวัดถ้ำมโหฬาร
เวลา 17.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น ณ ศาลาวัดถ้ำมโหฬาร จากนั้นฟังโอวาทธรรมโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ หรือ พระเถระที่นิมนต์มาแสดงธรรม

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10
เวลา 04.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ณ ชั้น 1 ศาลาวัดถ้ำมโหฬาร
เวลา 06.30 น. ออกรับบิณฑบาต ตลาดอำเภอหนองหิน จากนั้นขึ้นรถเดินทางไปวัดศรีภูมิบรรพต อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
เวลา 07.30 น. พิธีสลากภัตต์ เสร็จแล้วถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เสร็จพิธีเดินทางกลับวัด

กำหนดการยังเป็นแบบร่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สำนักงานธุรการวัดประชาคมวนาราม 095-5095185
5 กันยายน 2561

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจวัดป่ากุงวนาราม

Facebook Comments