ยิ่งใหญ่อลังการ!! ประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา ร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 (คลิป)

  • Admin
  • July 17, 2019
  • Comments Off on ยิ่งใหญ่อลังการ!! ประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา ร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 (คลิป)

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 16 กรกฏาคม 2562 ที่ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเอกชน สถานศึกษา พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ชมขบวนแห่ต้นเทียนที่สวยงามอลังการ จาก 14 คุ้มวัด โดยบูรณาการขบวนแห่ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ร่วมชมงาน และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และมีช่างภาพ สื่อมวลชนเดินทางมาเป็นสักขีพยานกันจำนวนมาก


นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงานสืบสานเทียนพรรษา 101 เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ เป็นการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปวารณาตนเป็นพุทธมามะกะ ปฏิบัติศีลก่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชนทุกภาคส่วน อันเป็นคุณธรรมที่พึงปรารถนาของสังคม และนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับกิจกรรมในงานนั้นประกอบด้วย การแกะสลักเทียนพรรษา การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับงานประเพณีเข้าพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา 14 ขบวน การประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้สมัครใจงดเหล้า งดบุหรี่ ปฏิบัติศีล 5 ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชมรมห้างร้านต่างๆ ได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์เพื่อจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

//ร้อยเอ็ดข่าวเป็นหนึ่ง //แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด

Facebook Comments