เฒ่าจอมอาคมแห่งเมืองสาเกตนคร พระครูจันทสุวรรณคุณ(หลวงปู่คำปัน จันทโชโต)

  • Komsan
  • September 16, 2018
  • Comments Off on เฒ่าจอมอาคมแห่งเมืองสาเกตนคร พระครูจันทสุวรรณคุณ(หลวงปู่คำปัน จันทโชโต)

#พระครูจันทสุวรรณคุณ (หลวงปู่คำปัน จันทโชโต) นามเดิม ชื่อ คำปัน ปัตถา เกิดวันอังคาร ที่ 1ธันวาคม พ.ศ 2476ปีชวด แรม2ค่ำ เดือน1.บ้านเลขที่16 ม.10 ต.หินเหล็กไฟอ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ บิดา ชื่อ พ่อวัง มารดาชื่อ แม่ สั้น นามสกุล ปัตถา(วิทยฐานะ )จบ ป.4 อาชีพทำนา (อุปสมบท)โดย มี พระครูธวัชชัยคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาพิทักษ์ คัมภีรปัญโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระใบฏีกา น้อย ปจาโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ณ.พัทสีมา วัดโกศลรังสฤษฏิ์ ต.อุ่มเม่า อ.ธวัชบุรีจ.ร้อยเอ็ด

อุปสมบท อายุ41 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2517 เวลา10.00น. จึงได้ ฉายาว่า จันทโชโต (ปัจจุบัน)พระเดชพระคุณ พระครูจันทรสุวรรคุณ(หลวงปู่คำปัน จันทโชโต) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดบ้านยางด่อ(วัดป่าโนนสวรรค์) บ.ยางด่อ ต.เทอดไท อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเทอดไทและเป็น พระอุปัชฌาย์ ปัจจุบัน อายุได้ 86 ปี พรรษา44

หลวงปู่คำปัน ท่านบวชมาหลายครั้ง อายุ21ก็ได้บวชพระแล้วก็มาสึกขาบทเพราะต้องไปช่วยพ่อแม่ทำตามสาชาวบ้าน และก็ได้มาบวชอีก เมื่ออายุได้ประมาน29-30 และก็ได้มา บุกเบิกวัดป่าโนนสวรรค์ ซึ้งเป็นที่รกร้างแล้วก็เป็นป่าช้าประจำหมู่บ้าน จึงสร้างวัดได้ประ5-6ปี หมดเงินในการสร้างหลวงปู่คิดลาสิกขาออกไปเพื่อทำงานหาเงินมาสร้างวัดให้แล้ว แต่โชคชะตาบุญวาสนาหลวงปู่ ท่านก็ลาสึกขาออกไปทำงานได้2ปี แล้วมาบวชเป็นฤษี ประมานปีกว่า จนท่านได้นอนนิมิต จากปู่ขาวปู่ดำ ภูมิประจำวัดป่าโนนสวรรค์ เข้าฝันให้ เข้ามาบวชเพื่อสืบสานพระพุทธสาสนาสร้างวัดให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ฝันหลายครั้งมาก หลวงปู่ท่าเล่าให้ฟัง จากนั้นญาติจึงพาหลวงปู่มา หา พระครูธวัชชัยคุณ และปรึกษาจุอุปสมบทบวช นั้นพระครูธวัชชัยจึงได้หาวันบวชให้จึงได้บวชเป็นพระในปีพ.ศ2517 จากนั้นหลวงปู่ก๋มาสร้างเจดีย์พระเจ้า5พระองค์ ขึ้นต่อจากการไม่แล้วเสร็จมานาน เพราะลาสึกขาออกไปก่อน แล้วก็มาสร้างเจดีย์จนแล้วเสร็จสมบูณร์และหลวงปู่ได้เดินทางไปประเทศสีลังกา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานในเจดีย์จนถึงแจจุบัน และฉลององค์เจดีย์วันที่13-14-15 เม.ย. พ.ศ.2550

และก็สร้างเสนาสนะจนเจริญรุ่งเรื่องที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปนัจำจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย หลวงปู่พระเถระที่เมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาทุกคนไม่เลือกรวยหรือจน ท่านรับฉลองศรัทธาทุกคนที่เข้าไปนมัสการ ทุกเห็นพบหลวงปู่จะบอกคำเดียวกันว่าท่านเมตตาจริงๆ เป็นพระเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองอะไรมากอยู่แบบพระนักปฎิบัติ ขนาดหลวงปู่ไม่สบายญาติโยมไปหาก็ยังลุกขึ้นรับ เพื่อฉลองศรัทธา หาได้ย้ากมากพระผู้เฒ่ามากด้วยเมตา แม้แต่ลูกศิษย์ผู้ดูแลไกล้ชิตก็ไม่กีดกั้น ผู้คนที่เข้าไปพบไปกราบใหว้ปรึกษาเรื่องต่างๆ ไม่เหมื่อนพระเกจิที่อื่นลูกศิษย์จะค่อยกีดกั้นมาก องค์เป็นพระเมตตา จนได้ฉายาว่า เทพเจ้าแก่งทุ่งเขาหลวง ในการปฎิปะทาองค์หลวงนั้นเป็นพระสงฆ์ที่เครพากราบใหว้ำด้อย่างสนิทใจ

การศึกษาวิชาต่างๆ หลวงปู่คำปั่น จันทโชโต ได้เคยศึกษาวิชาธรรมเก้าโกฎิ
วิชาธรรมท้าวเวสสุวัณปราบภูติผีปีศาจ กับ อาจารย์ที่เป็นฆารวาส ที่เป็นหมอธรรมอีสาน ที่จ.บุรีรัมย์ตั้งแต่เป็นวัยรุ่น จนได้เอามาช่วยโปรดญาติโยมจนถึงปัจจุบันนี้ และศึกษาวิชาอาคมเป็นบางอย่างกับพระครูธวัชชัยคุณผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ และ หลวงปู่คำปั่นนั้น ท่านได่ออกเดินธุดง หลายปีพอสมควร ออกเดินธุดงไปประเทศลาว และแทบชายแดนเขมร และได้พบปะครูบาอาจารย์หลายรูป และได้ไปศึกษาวิชาสะเดาะเคราะห์จากประเทศลาวกับครูอาจาร์จนชำนาญ จนสร้างเสนาสนะภายในวัดป่าโนนสวรรค์จนเจริญรุ่งเรื่องด้วยมกาบารมีเมตตา จนอายุได้68ปี หลวงปู่จึงหยุดการเดินธุดง เพื่อรับโยมมาหาทุกไม่ขาดสาย
มหาบารมีหลวงปู่ มีอีกมาย…….เดียวนำมาเพยแผ่บารมีหลวงปู่ อ่านอีกต่อไป..รอติดตามครับ….(จากศิษย์เอกหลวงปู่ เก็บประวัติหลวงปู่)

Facebook Comments